ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Предлагаме подготовка и легализация на официални документи, издадени в България, с цел признаването им от институциите на друга държава.

Съществуват различни видове легализация в зависимост от това дали документът е издаден от страни, с които България има действащи договори за правна помощ, членки на Хагската конвенция и други държави.

  • При подписани двустранни договори за правна помощ, издадените от чуждата държава документи следва да носят съответните реквизити и се нуждаят единствено от превод на български език и нотариална заверка на превода, за да бъдат признати от нашите институции.

  • Апостил (специален печат за заверка) се поставя на документи, издадени от властите на страни-членки на Хагската конвенция. За български документи, в зависимост от техния вид, апостил се поставя от Националния център за информация и документация (НАЦИД), Областната администрация във всеки град, Министерството на правосъдието, както и от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

  • Издадените документи от държава, която не е страна по Хагската конвенция, и с която България няма подписан Договор за правна помощ, се легализират от българските дипломатически и консулски представителства само ако те са заверени от Министерство на външните работи на страната, в която се намират представителствата.

Ние предлагаме:

  • Лицензиран превод от заклет преводач

  • Лицензиран превод от заклет преводач и заверка направения превод от МВнР
  • Апостилизация на български документи от съответните институции

ЦЕНИ

Легализация  Заверка Апостил Заверка с подпис преводач Апостил и Заверка
Бланкови документи –   – 60 лв.
Образователни документи 45 лв. 45 лв. 85 лв.


* Цените се формират на база документ.
** Посочените цени са с ДДС.

***
Сроковете за легализация и заверка се определят от вида на документа и издаващата институция.

Имате нужда от превод на вашия документ?

Бланкови и общински документи

Образователни
документи

Специализирана документация

Не откривате Вашия документ?

Ако не откривате Вашия документ в приложения списък, свържете се с нас за безплатна консултация и индивидуална оферта.

Интеграл - Преводи и Легализация - илюстрация

ПРОЦЕСЪТ

  • Направете Вашата заявка за услугата, от която се нуждаете.

  • Донесете документа в удобен за Вас офис или го изпратете по куриер.

  • Потвърдете офертата и заплатете съответната такса.

  • Вземете Вашия легализиран документ на място или по куриер.

Преводни езици

31

Изпълнени заявки

21 971

Офиси в България

7