Каква е разликата между превод и легализация?

Официалният превод се извършва от лицензирана преводаческа агенция на фирмена бланка, с печат и подпис на заклет преводач, докато легализацията удостоверя автентичността на документ, издаден от дадена институции (Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и т.н.). Съществува и обикновен превод, който обикновено е за лична или вътрешнофирмена употреба и не се изисква от преводача да завери направения от него превод.

Какво е преводаческа страница?

Една стандартна преводаческа страница е 1800 символа с интервалите или 30 реда по 60 символа на ред.

Какво е превод от заклет преводач?

Документът е скрепен с превода, изготвен на официална бланка на преводаческата фирма, подпечатан с печата на преводаческата фирма и подписан от заклет преводач. За да е заклет един преводач, той трябва да е подписал нотариално заверена декларация за извършване на преводи, надлежно депозирана в Министерство на външните работи.

Каквo е легализиран превод?

При легализирания превод, оригиналът на документа е скрепен с превода, който е снабден с печат от Консулски Отдел на Министерството на външните работи на Република България, удостоверяващ истинността на подписа на преводача.

Как можете да предадете своя текст за превод?

Текстовете можете да изпратите на translations@integral.bg, да ги донесете лично в наш офис или да ги изпратите с куриер.

Какви са начините за заплащане?

В зависимост от Вашите възможности и предпочитания можете да извършите плащането на услугата чрез банков превод или в брой на място в офис на фирмата.

Можете ли да осигурите и нотариално заверено копие на документа?

Да. За осигуряване на нотариално заверено копие ни е нужен единствено оригинала на Вашия документ.